Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant v Čechách

"Přijďte do farnosti Frýdlant - načerpejte duchovní svěžest."

O nás

Farnost Frýdlant sídlí ve Frýdlantském výběžku v severní části České republiky. Farnost je součástí Litoměřické diecéze.  Ústředním místem farnosti je děkanský kostel Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě, kde se konají bohoslužby, stejně jako další speciální události jako jsou svatby, křtiny a pohřby. Součástí farnosti je i budova fary - děkanství, která je situovaná vedle kostela. Z děkanství se spravují i přilehlé farnosti.

Číst dále

Služby

Příprava a sloužení bohoslužeb

Příprava a sloužení bohoslužeb je základním kamenem živé víry, Ta se jedinečným způsobem zpřítomňuje a předává všem příchozím, všem hledajícím.

Pořádání charitativních aktivit

Pořádání charitativních aktivit je skvělý způsob, jak pomoci potřebným a zároveň přispět ke zlepšení mezilidských vztahů.

Křesťanské vzdělávání, kázání a modlitby

Křesťanské vzdělávání, kázání a modlitby jsou pevnými pilíři rozvoje duchovního života.

Organizování setkání a akcí pro farníky

Organizování setkání a akcí pro farníky pomáhá posilovat a prohlubovat sounáležitost mezi členy široké farní rodiny.

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb je forma podpory, která pomáhá lidem vyřešit jejich obtížné životní situace.

Poskytování pastoračního doprovodu a pomoci.

Poskytování pastoračního doprovodu a pomoci je důležitou součástí pomáhání lidem na jejich duchovní cestě.

Kontakt

Ozvěte se mi

Vítáme vás v naší farnosti Frýdlant. Rádi bychom vás pozvali k účasti na našich mších sv. a službách.

Objednávka služeb

Objednávku lze zadat telefonicky na čísle +420 792 753 626, e-mailem na adresu czyzewski@dltm.cz nebo osobně na adrese Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant. Děkanská 85, 46401 Frýdlant.

Naše farní komunita v Frýdlantu nabízí konzultace pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o naší farnosti.

Kontaktujte nás

Děkanská 85, Frýdlant, 464 01

+420 792 753 626

czyzewski@dltm.cz