Pravidelné bohoslužby


děkanský kostel Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě

Středa           18:00
Čtvrtek          18:00
Pátek             18:00
Neděle         09:00

První pátek v měsíci v 17:30 je adorace.

První sobotu v měsíci v 9:00 je mše svatá - mariánská sobota, před mší svatou je modlitba růžence.


farní kostel sv. Vavřince, Ves u Frýdlantu

Neděle          11:00 - vždy 3. neděle v měsíci


filiální kostel sv. Jošta, Dolní Pertoltice

Neděle          11:00 - vždy poslední neděle v měsíci


kaple sv. Jana Nepomuckého, Černousy

Neděle          11:00 - vždy 1. neděle v měsíci