Farnosti

Frýdlant v Čechách

Kostely a kaple ležící na území farnosti:

 • Frýdlant - děkanský kostel Nalezení sv. Kříže
 • Višňová - filiální kostel Seslání Ducha svatého
 • Kunratice - filiální kostel Všech svatých
 • Frýdlant - kaple Krista v žaláři
 • Frýdlant - zámecká kaple sv. Anny

Pravidelné bohoslužby:

Duchovní správce: R.D. Mgr. Grzegorz Marian CZYŹEWSKI, děkan


Bulovka

Kostely a kaple ležící na území farnosti:

 • Bulovka - farní kostel sv. Michaela archanděla
 • Dolní Oldříš - farní kostel sv. Martina
 • Arnoltice - filiální kostel sv. Máří Magdalény

Pravidelné bohoslužby:

 • NE
 • NE
 • NE

Duchovní správce: R.D. Mgr. Grzegorz Marian CZYŹEWSKI, administrátor exc.


Dětřichov u Frýdlantu

Kostely a kaple ležící na území farnosti:

 • Dětřichov - farní kostel sv. Anny

Pravidelné bohoslužby:

 • NE

Duchovní správce: R.D. Mgr. Grzegorz Marian CZYŹEWSKI, administrátor exc.


Ves u Frýdlantu

Kostely a kaple ležící na území farnosti:

 • Ves - farní kostel sv. Vavřince
 • Andělka - filiální kostel sv. Anny
 • Dolní Pertoltice - filiální kostel sv. Jošta
 • Černousy - kaple sv. Jana Nepomuckého
 • Habartice - kaple Panny Marie Královny

Pravidelné bohoslužby:

Duchovní správce: R.D. Mgr. Grzegorz Marian CZYŹEWSKI, administrátor exc.