Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant v Čechách

Farnost Frýdlant je stará farnost v České republice. Nejstarší písemný doklad o lokalitě Frýdlant v Čechách je z roku 1278. Děkanství je ve Frýdlantě od roku 1624 a matriky se zde vedou od roku 1661. Tato farnost je hrdá na svou bohatou historii.
Původní kostel zasvěcený sv. Kateřině byl poprvé zmiňovaný v roce 1316 a nacházel se na místě dnešního kostela. Kostel byl několikrát přestavován a opravován až do dnešní podoby. Podrobnější informace lze nalézt např. na Wikipedii.

Farnost Frýdlant se nachází na severu Čech ve Frýdlantském výběžku a děkanství je zde od roku 1624. Z děkanství Frýdlant jsou spravovány i přilehlé farnosti, kterými jsou Římskokatolická farnost Bulovka, Římskokatolická farnost Dětřichov u Frýdlantu a Římskokatolická farnost Ves u Frýdlantu. Posláním farnosti je poskytovat duchovní služby a spirituální vedení všem jejím členům.


Kostely a kaple ležící na území farnosti Frýdlant

děkanský kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant
děkanský kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant
zámecká kaple sv. Anny, Frýdlant
zámecká kaple sv. Anny, Frýdlant
kaple Krista v žaláři, Frýdlant
kaple Krista v žaláři, Frýdlant
filiální kostel Všech svatých, Kunratice
filiální kostel Všech svatých, Kunratice