Služby

Slavení mše

Slavení mše je nádherný způsob, jak se spojit s Bohem a oslavit Jeho svatost.

Svatby

Svatby jsou zpravidla slavnostní události, které jsou poznamenány láskou, radostí a štěstím.

Modlitby

Modlitba je cesta, kterou můžeme komunikovat s Bohem a duchovním světem.

Přijímání svátosti smíření

Přijímáním svátosti smíření můžeme obnovit naše vztahy s Bohem a druhými lidmi.

Pohřby

Pohřby jsou významnou součástí procesu smutku a zármutku po ztrátě blízké osoby. A zároveň nadějí na opětovné setkání.

Charitativní akce

Charitativní akce jsou skvělý způsob, jak pomoci potřebným a zároveň přispět ke zlepšení mezilidských vztahů.

Přijímání svátosti biřmování

Přijímání svátosti biřmování je důležitým krokem v životě křesťana, který symbolizuje jeho křesťanskou dospělost.

Přednášky/katecheze

Přednášky/katecheze jsou skvělým způsobem, jak se naučit o víře a sblížit se s Bohem.

Společenství/společné aktivity

Společenství a společné aktivity pomáhají posilovat vzájemnou důvěru a přátelství mezi lidmi.