Poutní mše 10.9.2023

07.08.2023

Římskokatolická farnost Frýdlant Vás zve na poutní mši svatou, kde bude provedena ROCKOVÁ MŠE

KAPELA CELKEM VZATO A HOSTÉ

Současná podoba křesťanské písně v kompletním rockovém obsazení.

Neděle 10.9.2023 ve 14:00 hodin. Areál farní zahrady.

Při nepříznivém počasí se provedení rockové mše svaté odkládá. Poutní mše sv. se následně uskuteční v děkanském kostele Nalezení sv. Kříže, Frýdlant s varhanním doprovodem.