Slavnostní mše svatá na rozloučenou

28.02.2024

V neděli 3.3.2024 od 9:00 hodin proběhne v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci SLAVNOSTNÍ MŠE na rozloučenou s naším arciděkanem Radkem Jurnečkou, který v Liberci působil 14 let.